Parklubben Os2

PROGRAM FOR 2017

Dato og klokkeslæt Sted Spilform Særlige bemærkninger Andet
Lørdag
27. maj 2017
kl. 09.00
JBG Greensome Åbningsmatch
 

Lørdag 
24. juni 2017 
kl. 09.00

JBG Rød-bold foursome Rød bold regler, gennemgås forud for matchen  

Søndag 
20. august 2017 
kl. 08.45

Udflugt  Best Ball
1. flight kl. 09.20
 Hvalpsund Golfklub

Med spisning efter matchen, Hvalpsund Golffklub 

Lørdag 
23. september 2017 
kl. 09.00

JBG Norsk Stableford Regler gennemgås forud for matchen
Generalforsamling efter match


Generelle oplysninger

 • Årets kontingent er 150,- kr. pr. par. Man kan i stedet betale 50 kr. pr. gang man deltager
 • Der spilles fire matcher jf. skema ovenstående.
 • Matcherne gennemføres i rækker A og B, og der udsættes to præmier i hver række, som består af gavekort. Derudover kan der indgå præmier for ”nærmest hul” og ”længste drive”, eller andet efter bestyrelsens skøn.
 • Matchfee er for 2017 fastsat til 250,- kr. pr. par.  pr. match på hjemmebane, incl. forplejning efter match.


 

 

Lystne Mænd

Se turneringsprogram for 2017 i pdf-format her

"Lystne mænd" er en intern klub i Jammerbugtens Golfklub for mænd med et godkendt banehandicap – det vil sige et handicap på 54 eller derunder. "Lystne mænd" er fyldt 18 år.

Hvor tit spiller "Lystne mænd"?
"Lystne mænd" mødes en gang om ugen for at spille 9 eller 18 huller. Desuden er der en række andre mere eller mindre "skæve" matcher. - Se nedenstående program.

Hvor længe varer sæsonen?
"Lystne mænd" spiller golf hele året.
Sommersæsonen starter i begyndelsen af april og slutter først i oktober. I denne periode spilles der ud om onsdagen mellem kl. 16:00 og kl. 17:00
I de øvrige måneder spiller vi ud om søndagen kl. 10:00

Er der præmier?
Der spilles om vin mm, samt bolde. Hver aften er der en nærmest-hul-konkurrence, som man kan vælge at deltage i for 20 kr.

Hvad koster det?
Et års medlemskab af "Lystne mænd" koster kr. 400 .Dog kan medlemmer i andre klubber i klubben blive medlem for ½ kontingent. (Senior – Par klubben )
Kaniner spiller gratis. For det beløb kan man deltage i alle aktiviteter arrangeret af "Lystne mænd" - Mad og drikke er for egen regning.
Vi har også plads til gæstespillere hos "Lystne mænd". Det koster almindelig greenfee samt kr. 20,- pr. spilleaften - Gæstespillere kan ikke vinde præmier.

Vil du være med?
Kontakt et bestyrelsesmedlem, hvis du vil med i "Lystne mænd". Vi er p.t. ca. 30 medlemmer – men der er også plads til dig.

 

Kontingent
Betales således

1) Du indbetaler kr. 400,- på Lystne mænds konto i Sparekassen
Vendsyssel, reg.nr. 9070 Konto-nr: 1622025597 , eller du kan betale
ved fremmøde til en af vore matcher. Husk at skrive medlemsnr. og
navn ved betaling på konto.

2) Medlemmer af andre klubber i klubben kan spille for ½ kontingent.
(Senior og Par klubben.)

3) Kaniner spiller gratis.

 

Formand:
Mads Albrektsen
Tlf. 28290977
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kasserer
Bjarke Nielsen
Tlf. 51345581

Matchleder
Freddy Larsen
Tlf. 30700784
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Suppleant
Jørgen Steffensen
Tlf. 23220120
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.">

 

PROGRAM FOR 2017
Dato Spilleform Bemærkninger Tid Mad
02-04-17 Stableford 18-huller . Orientering om sæson 2017. 9:00 Gratis spisning
05-04-17 Stableford Blå teested 16:00-17:00 Grill / Dart
12-04-17 Stableford Normalt spil 16:00-17:00 Grill
19-04-17 Stableford
 1. Sextur
16:00-17:00 Spisning og præmie
26-04-17 Slagspil Normal spil 16:00-17:00 Grill
29-04-17 Stableford En-dagstur til bane i spil frit ordning Udmeldes senere Spisning i klubhuset
03-05-17 Stableford Fars put er godt 16:00-17:00 Grill / Dart
10-05-17 Slagspil
 1. Sextur
16:00-17:00 Spisning og præmie
17-05-17 Foresome Makker ved lodtrækning 16:00-17:00 Grill
24-05-17 Stableford De fire enheder 16:00-17:00 Grill
31-05-17 Stableford
 1. Sextur
16:00-17:00 Spisning og præmie
14-06-17 Greensome Makker ved lodtrækning       16:00-17:00 Grill
17,18-06-17 Herretur Udmeldes senere
21-06-17 Stableford Himmerlandscup hjemme samt normal spil. 16:00-17:00
28-06-17 Stableford Sommermatch 16:00-17:00
05-07-17 Stableford Sommermatch 16:00-17:00
12-07-17 Stableford Sommermatch 16:00-17:00
19-07-17 Stableford Sommermatch 16:00-17:00
26-07-17 Stableford Sommermatch 16:00-17:00
02-08-17 Slagspil
 1. Sextur
16:00-17:00 Spisning og præmie
09-08-17 Stableford Rød Teested 16:00-17:00 Grill / Dart
16-08-17 Stableford Ny stableford 16.00-17:00 Grill
23-08-17 Slagspil 5. Sextur 16.00-17.00 Spisning og præmie
30-08-17 Greensome Makker ved lodtrækning 16:00-17:00 Grill
06-09-17 Slagspil De fire enheder 16:00-17:00 Grill / Dart
13-09-17 Stableford 6.  Sextur 16:00-17:00 Spisning og præmie
20-09-17 Stableford 2 pers. Texas scramble 16:00-17:00
23-09-17 Slagspil Mesterskab og generalforsamling 16.00-17.00 Grill
27-09-17 Slagspil Hidden Hole 16:00-17:00 Grill
04-10-17 Stableford Normal spil 16:00-17:00 Grill / Dart
11-10-17     Stableford     Blå teested 16:00-17:00 Spisning og præmie
Vintersæson – starter søndag den 30. oktober 10:00

 

Starttider
Der spilles ud mellem kl. 16:00 til kl. 17:00. Der skal ringes til matchleder inden 16:00 hvis der først kan mødes efter kl. 16:30 på tlf.:

Mads: 28 29 09 77
Freddy : 30 70 07 84
Bjarke : 51 34 55 81

 

Matchformer

Fars put er godt
Slagspil med præmie til bedste putter.

Hidden hole
Efter en slagspilsrunde udtrækker matchleder et på forhånd fastsat antal huller. Resultatet er herefter summen af scoren på disse huller.

Himmerlandcup
De bedste 5 fra A-rækken og de bedste 5 fra B-rækken kvalificerer sig til deltagelse. De bedste er dem der har opnået bedste samlede resultater i de første 3 sexturer, samt ”Blå Teested”, ”Store Herretur”. Medlemmer af herreklubbens bestyrelse har Wildcard.

Sommer- og vintermatch
Her spilles nærmest hul på hul 3 (pris kr. 10,- og vinder snupper puljen).

Hulspilsturnering
I løbet af sæsonen spilles en cupturnering for alle medlemmer og der kåres en mester i hulspil.
Der vil blive informeret om spilformer på spilledage.

Vel mødt til den nye sæson!

Seniorklubbens bestyrelse

Formand:
Poul Jørgen Lyebalk
Kløvermarken 24, 9690 Fjerritslev
tlf. 98 21 15 17 -  mobil: 29 47 09 76
Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Næstformand / og match udvalg:  
Alice Sørensen
Havevej 20 9690 Fjerritslev
tlf.  2559 7778 
Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Match udvalg:
Kaj Bjerg Sørensen
Havevej 20, 9690 Fjerritslev
tlf.  21 72 78 33
Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kasserer:
Jens Kragh
Kløvermarken 8 9690 Fjerritslev
tlf. 98 62 30 98
Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sekretær:
Laila Jensen
Løberen 1 Bonderup 9690 Fjerritslev
tlf. 2361 4353 
Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Seniorklubbens vedtægter

Vedtægter for JBG`s seniorklub
 

§ 1.

Klubbens navn er Seniorklubben

§ 2. 

Klubbens formål er at fremme medlemmernes golfspil samt varetage det sociale samvær i klubben.

§ 3.

Medlemmer af JBG der har et af klubben godkendt banehandicap kan optages som medlemmer. Aldersbetingelser: Kvinder 50 år. Mænd 60 år. Bestyrelsen kan dispensere fra aldersgrænsen hvis væsentlige årsager taler herfor. (Som f.eks. invaliditet).

§ 4.

Den ugentlige spilledag er torsdag. Der startes om formiddagen efter en af bestyrelsen fastlagt plan.

§ 5.

Gæster kan deltage i klubbens matcher imod betaling af matchfee. Betalingen fastsættes af bestyrelsen. Er gæsten ikke medlem af JBG betales naturligvis også sædvanlig green-fee.

§ 6.

Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for 2 år ad gangen på klubbens ordinære generalforsamling. I ulige år vælges 3 personer og i lige år vælges 2 personer. Desuden vælges 2 suppleant til bestyrelsen. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§ 7.

Desuden vælges en revisor for l år ad gangen.

§ 8.

Klubbens regnskabsår går fra 1.oktober til 30.september.

§ 9.

Den ordinære generalforsamling skal afholdes senest sidste torsdag i oktober måned. Der indkaldes til ordinær generalforsamling ved opslag på opslagstavlen i klubhuset senest 14 dage før. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling såfremt den ønsker det. Desuden skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling hvis 25% af klubbens medlemmer skriftligt anmoder om det.

§ 10.

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 11.

Klubbens vedtægter kan ændres på enhver generalforsamling ved simpelt flertal.

§ 12.

Bestyrelsen træffer de beslutninger, som er nødvendige for klubbens trivsel.

§ 13.

Generalforsamlingen er klubbens øverste  myndighed.

Ovenstående vedtaget på klubbens generalforsamling

Den 28.oktober 1999.  

Ændring på generalforsamling den 24/10-2013 1 suppleant til  2 suppleanter

Seniorklubbensenior venstre  

Vi er klubben der gi`r lindring, 
Handicap ingen hindring

Seniorklubbens bestyrelse
Vedtægter    Turneringsprogram 2018

Dato Match Turneringsledere

Starttidspunkt kl. 9.00 fra 5. april - 1. maj

5. april

Åbningsturnering. Morgenkaffe kl. 9.00.

Gunstart. Der spilles i A og B-række.

Betaling af kontingent. Mød op i god tid.

BEST.

12. april

Almindelig turnering. Vi slår ud, efterhånden som vi møder.

Der spilles i H og D-række

Sidste mødetidspunkt kl. 9.10

.

PM PJL

19. april

Almindelig turnering.

Gunstart.

Sidste mødetidspunkt kl. 9.00.

Spisning efter matchen

PM PJL

26. april

Greensome.

Vi slår ud, efterhånden som vi møder. Find helst selv en makker.

Sidste mødetidspunkt kl. 9.10.

AS KBS

Starttidspunkt kl. 8.00 fra 1. maj – 15. september

3. maj

Morgenkaffe kl. 8.15.

Gunstart. Der spilles i A og B-række.

Tæller med til turneringen ”Årets golfer”

AS KBS

8. maj

OBS tirsdag. Venskabsturnering i Aabybro.

Seneste mødetidspunkt i Aabybro kl. 8.30

Tilmelding - se opslag - eller via golfbox.

10. maj

Kristi Himmelfartsdag - ingen klubarrangement

17. maj

Sponsorturnering – IF Forsikring v/Torsten Kraghede-Jensen.

Morgenkaffe kl. 8.00

Gunstart. Der spilles i A og B-række.

Tilmelding – se opslag, eller via golfbox. Af hensyn til spisning

BEST.

24.maj

Almindelig turnering

Vi slår ud efterhånden, som vi møder. Der spilles i H og D-række

Seneste mødetidspunkt kl. 8.10

DK TJ

31. maj

Flagmatch.

Tilmelding: Se opslag – eller via golfbox

BEST.

4. juni

OBS Mandag: Venskabsturnering. Sindal besøg.

Tilmelding se opslag – eller via golfbox

Spisning efter matchen

BEST.

7. juni

Morgenkaffe kl. 8.15.

Gunstart. Der spilles i A og B-række.

Tæller med i Turneringen ”Årets Golfer”.

DK TJ

14. juni

Greensome.

Vi slår ud, efterhånden som vi møder. Find helst selv makker.

Seneste mødetidspunkt kl. 08.10.

JH HJ

21.juni

”Rød bold”. Stableford - holdturnering.

Gunstart. Tilmelding – se opslag - eller via golfbox

Spisning efter matchen.

Sidste mødetidspunkt kl. 08.00.

BEST.

28. juni

Almindelig turnering.

Vi slår ud, efterhånden som vi møder.

Der spilles i H og D-række.

Seneste mødetidspunkt kl. 8.10.

JH HJ

5. juli

Morgenkaffe kl. 08.15.

Gunstart. Der spilles i A og B-række.

Tæller med til turneringen ”Årets golfer”

FN PS

12. juli

Almindelig turnering.

Vi slår ud, efterhånden som vi møder.

Seneste mødetidspunkt kl. 08.10.

FN PS

19. juli

Almindelig turnering.

Gunstart. Der spilles i H og D-række

Spisning efter matchen.

Seneste mødetidspunkt kl. 08.00

 

EG SK

26. juli

Almindelig turnering.

Vi slår ud, efterhånden som vi møder.

Seneste mødetidspunkt kl. 08.10.

EG SK

2. aug.

Morgenkaffe kl. 08.15.

Gunstart. Der spilles i A og B-række.

Tæller med til turneringen ”Årets golfer”

IK JO

9. aug.

Almindelig turnering.

Vi slår ud, efterhånden som vi møder. Der spilles i H og D-række

Seneste mødetidspunkt kl. 08.10.

IK JO

14. aug

OBS! Tirsdag. Venskabsturnering. – Åbybro besøg.

Tilmelding: Se opslag – eller via golfbox.

Seneste mødetidspunkt kl. 8.30

Spisning efter matchen

16. aug.

Texas Scramble – med gunstart

Tilmelding: se opslag – eller via golfbox

Spisning efter matchen

Seneste mødetidspunkt kl.08.00

BEST.

23. aug

Kræftens Bekæmpelse: ”Slå et Slag”.

Gunstart. Mødetidspunkt senest kl. 8.00.

Tilmelding: se opslag – eller via golfbox.

Spisning efter matchen.

BEST.

    30. aug

Udflugt

Nærmere følger

BEST.

3. sept

OBS! Mandag. Venskabsturnering i Sindal.

Tilmelding: Se opslag - eller via golfbox.

BEST.

6. sept.

Sponsorturnering – Jutlander Bank

Morgenkaffe kl. 08.00.

Gunstart. Der spilles i A og B-række.

Tæller med i turneringen til ”Årets Golfer”

Tilmelding se opslag – eller via golfbox. Af hensyn til spisning

BEST

13. sept.

Klubmesterskab.

Afvikles som slagspil. Tilmelding: se opslag.

Ønsker man ikke at deltage heri, spilles en almindelig stablefordturnering. .

BEST.

 

Starttidspunkt kl.09.00 fra 15. september

20. sept

Almindelig turnering.

Gunstart. Der spilles i H og D-række

Spisning efter matchen.

Seneste mødetidspunkt kl. 9.10

AH JH

27 .sept.

Greensome.

Vi slår ud, efterhånden som vi møder. Find helst selv en makker.

Seneste mødetidspunkt kl. 09.10.

KB HJH

4. okt.

Morgenkaffe kl. 09.00.

Gunstart. Der spilles i A- og B-række.

Tæller med i turneringen til ”Årets Golfer”

KB HJH

  11. okt.

Almindelig turnering.

Vi slår ud, efterhånden som vi møder. Der spilles i H og D-række

Seneste mødetidspunkt kl. 09.10.

PM PJL

  18. okt.

Almindelig turnering.

Vi slår ud, efterhånden som vi møder.

Seneste mødetidspunkt kl. 09.10.

AH JH

  25. okt.

Generalforsamling

Vi Spiller Texas Scramble m/gunstart – seneste mødetidspunkt kl. 12.15

GENERALFORSAMLING – kl. 16.00

Tilmelding: se opslag – eller via golfbox.

BEST.

  1. nov.

Mortensmatch.

Gunstart – seneste mødetidspunkt kl. 9.00

Tilmelding: se opslag – eller via golfbox.

BEST.

  6. dec.

Juleafslutning.

Gunstart – Seneste mødetidspunkt kl. 12.15

Tilmelding: Se opslag - eller via golfbox

BEST.


Seniormesterskabet afvikles som slagspil i en H og D-række. Derudover afvikles en stablefordturnering over 6 runder, hvoraf de 4 bedste tæller med i konkurrencen om at blive ”Årets Golfer”.

Som det fremgår af programmet, er der også i år fælles kaffebord hver måned. Egen betaling er kr. 30 pr. person.

I alle matcher er der præmie for nærmest hul på hul 3 (18 huller). Forudsat at man har tilmeldt sig og betalt 5 kr. til turneringsledelsen inden start. For hole- in-one er præmien en hel flaske rød Aalborg.

De, som spiller 9 huller, møder senest 15 minutter senere end første start på 18 huller. For alle, som spiller 9 huller, gælder samme program som annonceret for 18 huller. Dog ingen H og D-række.
Alle 9 huls turneringer starter på hul 10, og her er der præmie for nærmest hul, dog med den særregel, at man har to slag, inden opmålingen skal foregå. Deltagelse forudsætter tilmelding og betaling af kr. 5,- til turneringsledelsen.
Ret til ændringer i ovenstående forbeholdes.

Bestyrelsen

Flere artikler...

postit tilbud

Tilbud til grupper

I Jammerbugtens Golfklub byder vi dig og dine golfvenner på hyggelig atmosfære – golf på vores velplejede og spændende bane som ligger i skøn natur mellem hav og fjord – og ikke mindst dejlig mad i Restaurant Golfen

Se vores tilbud på Golf og Mad i 2018 her

 • Agesenvvs
 • auto fjerritslev
 • Bejdstrup Skilte 300x116
 • Brandt
 • Dat-schaub

 • DCM 360c112
 • Designa Fjerritslev 277x112
 • edb center
 • Expert
 • feriecenter slettestrand
 • fjerritslev kro
 • fjerritslev tryk
 • Fribol
 • GOURMETBRYGGERIET
 • granly
 • han herreds reservedelslager logo
 • hotel hoejgaarden
 • idraetscenter jammerbugt
 • inelco
 • JutlanderBank CMYK POS 315x111
 • kaj rasmussen
 • klim logo 315x100
 • Klim Sparekasse
 • klitrosen
 • KonditorBageren logo 315x119
 • korsholm toemrer
 • lindstroem
 • asger larsen
 • NordthyBiscuits
 • Nyfors logo 315x119
 • Nyt-syn
 • peugeot bejstrup
 • restaurant golfen
 • roennes hotel
 • sanden bjerggaard
 • Sparv
 • super brugsen
 • thisted fjerritslev cementvarefabrik
 • thisted forsikring
 • thisted motorcompagni
 • toemrermester joergen steffensen
 • vognmand henrik soerensen
 • Ceste XL