Seniorklubbens vedtægter

Vedtægter for JBG`s seniorklub
 

§ 1.

Klubbens navn er Seniorklubben

§ 2. 

Klubbens formål er at fremme medlemmernes golfspil samt varetage det sociale samvær i klubben.

§ 3.

Medlemmer af JBG der har et af klubben godkendt banehandicap kan optages som medlemmer. Aldersbetingelser: Kvinder 50 år. Mænd 60 år. Bestyrelsen kan dispensere fra aldersgrænsen hvis væsentlige årsager taler herfor. (Som f.eks. invaliditet).

§ 4.

Den ugentlige spilledag er torsdag. Der startes om formiddagen efter en af bestyrelsen fastlagt plan.

§ 5.

Gæster kan deltage i klubbens matcher imod betaling af matchfee. Betalingen fastsættes af bestyrelsen. Er gæsten ikke medlem af JBG betales naturligvis også sædvanlig green-fee.

§ 6.

Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for 2 år ad gangen på klubbens ordinære generalforsamling. I ulige år vælges 3 personer og i lige år vælges 2 personer. Desuden vælges 2 suppleant til bestyrelsen. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§ 7.

Desuden vælges en revisor for l år ad gangen.

§ 8.

Klubbens regnskabsår går fra 1.oktober til 30.september.

§ 9.

Den ordinære generalforsamling skal afholdes senest sidste torsdag i oktober måned. Der indkaldes til ordinær generalforsamling ved opslag på opslagstavlen i klubhuset senest 14 dage før. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling såfremt den ønsker det. Desuden skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling hvis 25% af klubbens medlemmer skriftligt anmoder om det.

§ 10.

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 11.

Klubbens vedtægter kan ændres på enhver generalforsamling ved simpelt flertal.

§ 12.

Bestyrelsen træffer de beslutninger, som er nødvendige for klubbens trivsel.

§ 13.

Generalforsamlingen er klubbens øverste  myndighed.

Ovenstående vedtaget på klubbens generalforsamling

Den 28.oktober 1999.  

Ændring på generalforsamling den 24/10-2013 1 suppleant til  2 suppleanter

postit tilbud

Tilbud til grupper

Grupper og selskaber som ønsker at spille på Jammerbugtens Golfklub kan skrive til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. – så kontakter vi jer med et godt tilbud

 • Agesenvvs
 • auto fjerritslev
 • Bejdstrup Skilte 300x116
 • Brandt
 • Dat-schaub

 • DCM 360c112
 • Designa Fjerritslev 277x112
 • edb center
 • Expert
 • feriecenter slettestrand
 • fjerritslev kro
 • fjerritslev tryk
 • Fribol
 • GOURMETBRYGGERIET
 • granly
 • han herreds reservedelslager logo
 • hotel hoejgaarden
 • idraetscenter jammerbugt
 • inelco
 • JutlanderBank CMYK POS 315x111
 • kaj rasmussen
 • klim logo 315x100
 • Klim Sparekasse
 • klitrosen
 • KonditorBageren logo 315x119
 • korsholm toemrer
 • lindstroem
 • asger larsen
 • NordthyBiscuits
 • Nyfors logo 315x119
 • Nyt-syn
 • peugeot bejstrup
 • restaurant golfen
 • roennes hotel
 • sanden bjerggaard
 • Sparv
 • super brugsen
 • thisted fjerritslev cementvarefabrik
 • thisted forsikring
 • thisted motorcompagni
 • toemrermester joergen steffensen
 • vognmand henrik soerensen
 • Ceste XL