06maj

referat jbg's bestyrelsesmøde 03-15

 

 

Bestyrelsesmøde i Jammerbugtens Golfklub 
Mandag d. 30/3   kl. 17.30
Deltagere:  Jan , Niels J , Anders , Mai-Britt , Torben , Erik , Klavs , Lars , Evan
Fraværende:  Ingen
Dagsorden:
1. Greenkeeperen
2. Godkendelse af referat
3. Formanden
4. Økonomi/regnskab
5. Udvalgene
6. Eventuelt Golfens Dag 19 april, Fritspilsordning med Aabybro, pladsproblemer Inge/Per/bestyrelse
7. Næste møde

Referat:
1. Greenkeeperen: Stor ros til de frivilliges hjælp i weekenden. Par 3 banen er renset for kogler og andre løse genstande. Udlejningsbiler bliver først åbnet for når der igen er tørt. Der skal gøres opmærksom at spillerne skal holde hul rækkefølgen for spillernes egen sikkerhedsskyld. Krolf klubben har fået 2 garager som er deres. Plads problemer i greenkeeper garagen. Bed ved Inges p-plads er der ønsker om at gøre pænere og mere plads til skraldespande. Der skal bruges nogle til at hjælpe med at hjælpe til i husudvalget. Nyt forslag til ændringer på 1. teested forsøges lavet sidst på året. Der er renset grøfter op i engen. Trollyes er i en dårlig forfatning og der skal skaffes 5 nye. Net på driving range trænger til udskiftning. Beklædning på greenkeepernes kontor trænger til at blive skiftet.

2. Referat godkendt. Det må ikke sættes på hjemmesiden før det er godkendt på efterfølgende bestyrelsesmøde.

3. Formanden: Håndbog for bestyrelsesarbejde og de forskellige udvalg skal udarbejdes i 2015.

4. Jan beretter om økonomien i klubben. Kassekredit har det godt, det er bedre end sidste år på samme tidspunkt. Tovholder til 17 april til 34 mand fra Norge. Udvidet betalingsmulighed er næsten ok. Jan undersøger med betaling for par 3 banen.

5. Udvalgene: Torben, turneringsudvalget er færdig med programmet og der er styr på sponsor af præmier. Husudvalget mangler frivillige til at hjælpe, der var stor tilfredshed med arbejdslørdag, lånebags er mærket med farver og der er ryddet op i det gamle. Forslag om petanque. Begynderudvalg: Der er kontakt til skolen og en god dialog er i gang, det samme med Fj gymnasium, der tages kontakt juniorer og eliten om træning igen.  Baneudvalg: Der er gang i de tiltag på banen med stier og andet. Der skal laves revidering af baneguiden ET/LH. Sponsor udvalg:  Der er indgået mange aftaler og man er tæt på budget. Der er enkelte sponsorer hvor der er lidt udfordringer med. Firmagolf: der er ikke så mange tilmeldinger som sidste år men formoder at der kommer omkring 6 hold. Der er et ønske om at få en træner onsdag d. 22/4 dette undersøges (ET). Handicap golf med Hotel Slettestrand er vi parate til at modtage.

6. Fritspilsordningen med Åbybro, der arbejdes videre med et forslag på 75,-. Golfensdag d. 19. april fra 10-12 der skal annonce i dagbladet, der skal være nogle frivillige til at hjælpe. Plads problemer til overskydende borde og stole og forslaget at vi sætter ekstra de bordene fra restauranten i mødelokalet så det bord fra mødelokalet sættes op i garagen. Automaten skal der findes en bedre løsning på senere.

7. Næste møde tirsdag 05-05 kl. 18.00.

Posted in Bestyrelsen

11marts

Medlemsmøde den 03/03-15

Medlemsmøde i Jammerbugtens Golfklub                    
Mandag d. 9/3 kl. 19.00

Formanden bød velkommen og var tilfreds med det gode fremmøde.

Anders Nielsen informerede om banen og om den nyindkøbte vandingsanlæg derudover er fokus at vi skal have gode greens og bedre fairway end sidste år.

Erik der har begynderudvalget orienterede om golfskolen og junior situationen hvor skolen er kontaktet og der er en positiv dialog. Fast træning for junior og eliten. Der bliver lavet en fast træningsdag for klubbens medlemmer hvor der er fokus på at lave noget instruktion og evt regelaften. Der bliver søgt fonde om støtte til indkøb af træningsudstyr til juniorerne.

Torben (Krølle) der er formand for turneringsudvalget informerede omkring hvorfor der er færre turneringer end sidste år da der blev aflyst 2 turneringer i 2014. Der er ændret på klubmesterskabet så det spilles over 2 lørdage.
Man kan godt spille fra blå teested i turneringerne men kan dog ikke kvalificere sig til Synoptik og regionsmesterskaberne (SGN).
Regiongolf er der 4 hold tilmeldt og det har været en udfordring at finde kaptajner men det er lykkedes.

Mai-Britt fra hus udvalget vil gerne have udlåns bags væk fra døren og bruge den som indgang for klubmedlemmer , det er også et ønske om at få en informations skab udenfor så vinduer og døre ikke er fulde af opslag. Arbejdslørdagen skal der malere og rengørings frivillige.

Niels J godiksen fra sposorudvalget orienterede omkring de fordele der er ved de enkelte sponsorer når vi handler det pågældende sted det er der bonus til klubkassen.

Jan som er kasserer informerede om den økonomiske situation for klubben. Det er besluttet at der skal laves en udflugt til en anden nordjysk klub og en tur syd for grænsen for alle klubbens medlemmer info omkring dette senere.

Evan som er suppleant i bestyrelsen orienterede om firmagolf med samme koncept som sidste år og handicapgolf i samarbejde med Feriecenter Slettestrand.

Charlotte der er ansvarlig for klubbens facebook side og fortalte omkring formålet med den. Medlemmerne kan også følge med uden at have en facebook profil.  

Bestyrelsen

 

Posted in Bestyrelsen

03marts

Referat fra JBG's bestyrelsesmøde 02-15

 

Bestyrelsesmøde i Jammerbugtens Golfklub mandag d. 2/3  kl. 18.00

Deltagere:  Jan, Niels J, Anders, Mai-Britt, Torben , Erik
Fraværende: Klavs, Lars, Evan

Dagsorden:
1. Greenkeeperen
2. Godkendelse af referat
3. Formanden
4. Økonomi/regnskab
5. Udvalgene med status på punkter fra Brain Storm
6. Eventuelt Golfens Dag 19. april, Fritspils ordning med vestkystklubberne
7. Næste møde

Referat:
1. Greenkeeperen ønsker en tættere dialog med bestyrelsen. Anders orienterer om banen for hvad der er planer om for året, der afholdes en samledag for frivillige til banen 12 marts. Der er indkøbt et mobilt vandingsanlæg.
2. Referat godkendt.
3. Fritspils ordningen med vestkystklubberne er ikke noget bestyrelsen syntes gavner klubben pt.
4. Jan gennemgår økonomien og de udmeldinger der er sendt til bestyrelsen. Hjemmesiden tilrettes under golfskole tilbud og tilmeldingsblanket. Klubben vil give enkelte medlemmer mulighed for at dele kontingentet i to rater.
5. Punkterne diskuteres og status for hver enkelte punkt kommer på mail fra Jan. Niels J. orienterer om sponsor situationen. Der bliver kontakt til 10 nye sponsoremner
6. Info til medlemmer omkring medlemsmøde d. 9. marts ET. Golfens Dag d. 19. april skal afholdes, og der skal findes nogle der kan hjælpe denne dag hvor der også afholdes turnering.  Alle skal betale for brug af buggy til privat runde også medhjælpere og bestyrelse og husk at notere det i bogen. Mai-Brit har fået en henvendelse fra en norsk gruppe på 34 der gerne vil have en social og hyggelig dag, Jan laver et tilbud.  Der henstilles til alle i bestyrelsen at se hjemmesiden igennem for eventuelle fejl. Dagsorden til medlemsmøde 9. marts udarbejdes af formanden.
7. Næste møde 30-3 kl. 17.00

 

 

Posted in Bestyrelsen

<<  5 6 7 8 9 [1011 12 13 14  >>  

Tilbud til grupper

I Jammerbugtens Golfklub byder vi dig og dine golfvenner på hyggelig atmosfære – golf på vores velplejede og spændende bane som ligger i skøn natur mellem hav og fjord – og ikke mindst dejlig mad i Restaurant Golfen

Se vores tilbud på Golf og Mad i 2018 her

 • Agesenvvs
 • auto fjerritslev
 • Bejdstrup Skilte 300x116
 • Brandt
 • Dat-schaub

 • DCM 360c112
 • Designa Fjerritslev 277x112
 • edb center
 • Expert
 • feriecenter slettestrand
 • fjerritslev kro
 • fjerritslev tryk
 • Fribol
 • GOURMETBRYGGERIET
 • granly
 • han herreds reservedelslager logo
 • hotel hoejgaarden
 • idraetscenter jammerbugt
 • inelco
 • JutlanderBank CMYK POS 315x111
 • kaj rasmussen
 • klim logo 315x100
 • Klim Sparekasse
 • klitrosen
 • KonditorBageren logo 315x119
 • korsholm toemrer
 • lindstroem
 • asger larsen
 • NordthyBiscuits
 • Nyfors logo 315x119
 • Nyt-syn
 • peugeot bejstrup
 • restaurant golfen
 • roennes hotel
 • sanden bjerggaard
 • Sparv
 • super brugsen
 • thisted fjerritslev cementvarefabrik
 • thisted forsikring
 • thisted motorcompagni
 • toemrermester joergen steffensen
 • vognmand henrik soerensen
 • Ceste XL