03marts

Referat fra JBG's bestyrelsesmøde 02-15

 

Bestyrelsesmøde i Jammerbugtens Golfklub mandag d. 2/3  kl. 18.00

Deltagere:  Jan, Niels J, Anders, Mai-Britt, Torben , Erik
Fraværende: Klavs, Lars, Evan

Dagsorden:
1. Greenkeeperen
2. Godkendelse af referat
3. Formanden
4. Økonomi/regnskab
5. Udvalgene med status på punkter fra Brain Storm
6. Eventuelt Golfens Dag 19. april, Fritspils ordning med vestkystklubberne
7. Næste møde

Referat:
1. Greenkeeperen ønsker en tættere dialog med bestyrelsen. Anders orienterer om banen for hvad der er planer om for året, der afholdes en samledag for frivillige til banen 12 marts. Der er indkøbt et mobilt vandingsanlæg.
2. Referat godkendt.
3. Fritspils ordningen med vestkystklubberne er ikke noget bestyrelsen syntes gavner klubben pt.
4. Jan gennemgår økonomien og de udmeldinger der er sendt til bestyrelsen. Hjemmesiden tilrettes under golfskole tilbud og tilmeldingsblanket. Klubben vil give enkelte medlemmer mulighed for at dele kontingentet i to rater.
5. Punkterne diskuteres og status for hver enkelte punkt kommer på mail fra Jan. Niels J. orienterer om sponsor situationen. Der bliver kontakt til 10 nye sponsoremner
6. Info til medlemmer omkring medlemsmøde d. 9. marts ET. Golfens Dag d. 19. april skal afholdes, og der skal findes nogle der kan hjælpe denne dag hvor der også afholdes turnering.  Alle skal betale for brug af buggy til privat runde også medhjælpere og bestyrelse og husk at notere det i bogen. Mai-Brit har fået en henvendelse fra en norsk gruppe på 34 der gerne vil have en social og hyggelig dag, Jan laver et tilbud.  Der henstilles til alle i bestyrelsen at se hjemmesiden igennem for eventuelle fejl. Dagsorden til medlemsmøde 9. marts udarbejdes af formanden.
7. Næste møde 30-3 kl. 17.00

 

 

Posted in Bestyrelsen

08februar

Referat fra JBG 01-15

Bestyrelsesmøde i Jammerbugtens Golfklub Tirsdasg kl. 16.30

Deltagere : Klavs , Lars , Mai-britt , Torben , Niels J , Jan , Erik Dagsorden:

1. Godkendelse af referat.
    Godkendt

2. Formanden 
Konstituering
Jønne har trukket sig fra bestyrelsen på grund af sygdom i familien og bliver erstattet af 1. suppleant Niels J Godiksen.  
a).  Formand Klavs K.
b).  Næstformand - skal kunne afløse formanden. Niels J. G.
c).  Kasserer - regnskab og budgetopfølgning, kontingent opkrævning. Jan B.
d).  Sekretær - møderef. og anden korrespondance sammen med formand. Erik T
e).  Baneudvalg - ansvarlig for banedrift.  Lars H.
f).  Handicapudvalg – regel - etikette regulering og være problemløser for medlemmer. Klavs – Jens E (Faldo)
g).  Husudvalg - orden i og omkring klubhus, div. smårep. Hans Olesen – Bestyrelsens kontaktperson Mai -Britt
h). Turnering og sport - opsætte og afvikle klubturneringer, ansvarlig for regionsgolf. Torben H – Hans O – Jens E (Faldo)
i).  Sponsor - sponsor ansvarlig, herunder turneringer. Niels J. G.
j). Begynder - hvervning - annoncer - træning - kaninmatcher. Erik T.
k).  Kontakt til klubber i klubben Lars H.
l). Kontakt til krolf. Klavs K.
m). PR udvalg – Annoncering - markedsføring Mai-Britt P.
n).Webmaster Henning J Jensen
o). Forretningsudvalg Formand – Næst formand – Kasserer
p). Udvalg for socialt aktivitetsudvalg. Jan B. 

3. Eventuelt
Træner situationen. Bliver afklaret d. 7/1.
Hærværk på banen beløber sig til 25.000,- når det skal udbedres.
SGN. Volstrup og Løgstør skal have tilbuddet om at komme ind i samarbejdet igen. ET kontakter.
Vækst Han Herred har en stand i Herning hvor JBG har vagt 3 dage.(20-22/2)
Øland og JBG har lavet et samarbejde omkring dette og spil på begge baner. Anders skal med til møderne og have det første punkt.
Møderne holdes mandage i vinterperioden og tirsdag i sommer perioden.
NJG redigere referat og får det lagt på hjemmesiden. Lars og Erik skal tage mål af banen til ny bane guide. Meddelelse på hjemmesiden om at opdatere medlemmers mail adresse da referater kommer ud på mail.
4. AFLYST
Kl. 18.00 Evan og Niels J fremlægger deres forslag som tidligere fremsendt til bestyrelsen. Det diskuteres på et senere møde lørdag d. 7/2 kl. 09.00 5.
 
Næste møde:
Lørdag d. 7/2 kl. 09.00 på klinikken i Brovst, Husk Evan skal med.

 

 

Posted in Bestyrelsen

12juni

Ændring i bestyrelsen

Kristian Thomsen har besluttet sig for at trække sig fra bestyrelsesarbejdet på baggrund af bestyrelsens håndtering af ”super tilbuddet”. Suppleant indkaldes.
Bestyrelsen takker Kristian for et stort stykke arbejde gennem årene.

Posted in Bestyrelsen

<<  6 7 8 9 10 [1112 13 14  >>  

Tilbud til grupper

I Jammerbugtens Golfklub byder vi dig og dine golfvenner på hyggelig atmosfære – golf på vores velplejede og spændende bane som ligger i skøn natur mellem hav og fjord – og ikke mindst dejlig mad i Restaurant Golfen

Se vores tilbud på Golf og Mad i 2018 her

 • Agesenvvs
 • auto fjerritslev
 • Bejdstrup Skilte 300x116
 • Brandt
 • Dat-schaub

 • DCM 360c112
 • Designa Fjerritslev 277x112
 • edb center
 • Expert
 • feriecenter slettestrand
 • fjerritslev kro
 • fjerritslev tryk
 • Fribol
 • GOURMETBRYGGERIET
 • granly
 • han herreds reservedelslager logo
 • hotel hoejgaarden
 • idraetscenter jammerbugt
 • inelco
 • JutlanderBank CMYK POS 315x111
 • kaj rasmussen
 • klim logo 315x100
 • Klim Sparekasse
 • klitrosen
 • KonditorBageren logo 315x119
 • korsholm toemrer
 • lindstroem
 • asger larsen
 • NordthyBiscuits
 • Nyfors logo 315x119
 • Nyt-syn
 • peugeot bejstrup
 • restaurant golfen
 • roennes hotel
 • sanden bjerggaard
 • Sparv
 • super brugsen
 • thisted fjerritslev cementvarefabrik
 • thisted forsikring
 • thisted motorcompagni
 • toemrermester joergen steffensen
 • vognmand henrik soerensen
 • Ceste XL