03november

Referat bestyrelsmøde den 21/09-15

Bestyrelsesmøde i Jammerbugtens Golfklub       
Tirsdag d. 21/9   kl. 17.30

Deltagere :  Jan , Niels J , Anders , Erik , Klavs , Lars , Evan, Torben, Mai-Britt
Fraværende :  Ingen

Dagsorden :
1. Greenkeeperen
2. Godkendelse referat
3. Formanden: Fastlæggelse general forsamling
4. Regnskab
5. Udvalg
6. Træner 2016 -- Erik
7. Bestyrelse 15/16
8. MADE IN DENMARK-Niels Jørgen
9. Evt
10. Næste møde

Referat :
1.
 Greenkeeperen . Venstre side af fairway på hul 15 er fræset og sået om, greens er proppet og topdresset og en uges tid mere er de ved at være oppe igen. Næste år lukkes 9 huller ad gangen. Hul-springere er tiltagende og er en til fare for dem selv og andre. Fairway er klippet bredere og bredere de seneste år og der er blevet mindre rough end tidligere. Det er bestyrelsens holdning at roughen er som den skal være og de striber hjælper med at man kan finde sin bold. Man kunne lave nogle fiks punkter for at finde sin bold. Par 3 bliver green sået om. Bunker på hul 12 ved OB slettes. Topdresser er defekt og der kigges på en ny og der indhentes tilbud. Anders laver et budget oplæg.
2. Referat godkendt.
3. Formanden Baneguide skal revideres. Symbolforklaring og målene skal passe med det mål på teestedsskiltet. Kritik af baneguiden besvares af Erik. Der er møde i Hals gk omkring golfbox terminalen hvor der er ting der mangler og ikke fungerer, Jan deltager. Sparv fonden har givet 65.000,-  til 2 maskiner og scorekort. Nordea fonden har givet 25.000,- til junior og skolegolf. Frivillig match er fastlagt. Næst sidste søndag i November d. 22/11 kl. 10.00 afholdes generalforsamlingen. 
4. Jan beretter om regnskabet. Der mangler indtægter på kontingentdelen som vi hele året har været opmærksom på og der er styr på udgifterne. Det endelige regnskab forventes at være klar sidst i Oktober.  5. Turneringudvalg v/Torben orienterede om diverse turneringer der er afholdt. Der er tilfredshed med deltagelsen i turneringerne. Husudvalget/pr udvalg v/Mai-britt der er sendt diverse input til avisen og på hjemmesiden. Der tages kontakt til Inge mht rengøring. Sponsor udvalget v/ Niels J Der skal arbejdes videre med udvalgsbeskrivelserne for at gøre det nemmere og mere overskueligt at starte som ny i bestyrelsen. Begynderudvalget v/Erik de sidste 9 er snart kørt igennem og skal på stor bane tirsdag. Der afholdes afslutning for juniorerne tirsdag d. 29/9 med en let gang spisning. Der er foreslået opdelt kontingent fra ”kaninerne” da det er deres opfattelse at det vil kunne skaffe flere medlemmer evt med betaling 1/2 og 1/5 Jan undersøger de administrative udfordringer det kan give.
6. Der er evalueret på vores træner situation både fra vores og deres side og vi arbejder videre med samme koncept dog med 3-4 fællestrænings lektioner for alle klubmedlemmer.
7. Til næste års bestyrelse er Lars – Klavs – Niels J på valg. Jan og Erik ønsker at trække sig pga arbejdsmæssige årsager.
8. MID gav 257 greenfee gæster og der var en god stemning og folk var tilfredse.
9. Evt
10. Næste møde mandag 26/10  kl. 17.30

Med venlig hilsen
Jammerbugten Golfklub
Niels Jørgen Godiksen

Posted in Bestyrelsen

08oktober

Referat bestyrelsesmøde 16/06-15

Referat af bestyrelsesmøde den 16. juni 2015

Klik her for at læse

Posted in Bestyrelsen

17juni

Referat Bestyrelsmøde 05/05-15

Bestyrelsesmøde i Jammerbugtens Golfklub 
                    Mandag d. 05/05   kl. 18.00
Deltagere :  Jan , Niels J , Anders , Mai-Britt , Erik , Klavs , Evan
Fraværende :  Torben , Lars Dagsorden :

1. Greenkeeperen
2. Godkendelse af referat
3. Formanden
4. Aktivitetsliste
5. Restaurant – Punkter der ønskes drøftet med Inge
6. Økonomi/regnskab
7. Udvalgene
8. Eventuelt
9.  Næste møde

Referat :
1. Greenkeeperen . Bunkers er stikket af på kanterne , banen er ved at komme sig efter ”tørken” og stankelbens angreb.
2. Referat godkendt.
3. Formanden : Lille Åbne dame dag er fuldt booket. Aftalen med Aabybro er kørt igennem. Partout kort til SGN medlemmer til 1000,-
4. Aktivitetslisten : Jan laver opdateret liste. 
5. Restaurant : Faste åbningstider der skal overholdes – mere imødekomne over for spisende golfspillere. Service overfor medlemmerne , priser på drikkevarer. Klubben ønsker ikke barnevogne i forgangen. Inge har et minimum antal for spisende i klub i klubben. KK - NJ - JB afholder møde med Inge omkring kontraktforhold.
6. Jan finder ud af om det kan lade sig gøre at lave mobil pay evt med tell more og der laves et info møde herom. Økonomien ser det godt ud de fleste steder men der skal stadig fokus på at skaffe flere medlemmer.
7. Udvalgene: Hus udvalget: Der bliver malet og det pynter op på klubhuset. Der mangler kontakt til de frivillige der har tilbudt deres hjælp – de bliver kontaktet. Pr er nu oppe at køre og der er nu flere indlæg i avisen. Baneguide er næsten færdige og medlemmerne kan købe dem for 15 kr. Begynderudvalg: Det går ok på golfskolen samt juniorerne er oppe på 6 nu og eliten er måtterne næsten fulde hver gang dvs 7-8. Fj gymnasium er der lavet en aftale med at de benytter par 3 banen i uge 38 - 39 og 40 og der skal findes en pris for eleverne der er på skolen i op til 3 år. Annonce for kommende hold skal i 2 gange med opstart 26 maj pt 1 tilmeldt. Stor ros til Steven fra de der var på golfskole sidste år og var glade for den træningstime de havde fået med ham. Baneudvalg: Lars er ikke til stede og punktet med sti hul 4 udsættes til næste møde.  Sponsor udvalg: Der er udsendt liste til bestyrelses medlemmerne. Der skal undersøges hvor beløbsgrænsen er for at bibeholde sin amatørstatus mht. hole in one præmie. Firmagolf: 6 hold er tilmeldt, handicapgolf bliver ikke til noget pt.
8. Eventuelt. Nye billeder til hjemmesiden af bestyrelsesmedlemmerne.
9. Næste møde Tirsdag d. 16-6 kl. 18.00 med spisning (formanden arrangerer)

Posted in Bestyrelsen

<<  4 5 6 7 8 [910 11 12 13  >>  

Tilbud til grupper

I Jammerbugtens Golfklub byder vi dig og dine golfvenner på hyggelig atmosfære – golf på vores velplejede og spændende bane som ligger i skøn natur mellem hav og fjord – og ikke mindst dejlig mad i Restaurant Golfen

Se vores tilbud på Golf og Mad i 2018 her

 • Agesenvvs
 • auto fjerritslev
 • Bejdstrup Skilte 300x116
 • Brandt
 • Dat-schaub

 • DCM 360c112
 • Designa Fjerritslev 277x112
 • edb center
 • Expert
 • feriecenter slettestrand
 • fjerritslev kro
 • fjerritslev tryk
 • Fribol
 • GOURMETBRYGGERIET
 • granly
 • han herreds reservedelslager logo
 • hotel hoejgaarden
 • idraetscenter jammerbugt
 • inelco
 • JutlanderBank CMYK POS 315x111
 • kaj rasmussen
 • klim logo 315x100
 • Klim Sparekasse
 • klitrosen
 • KonditorBageren logo 315x119
 • korsholm toemrer
 • lindstroem
 • asger larsen
 • NordthyBiscuits
 • Nyfors logo 315x119
 • Nyt-syn
 • peugeot bejstrup
 • restaurant golfen
 • roennes hotel
 • sanden bjerggaard
 • Sparv
 • super brugsen
 • thisted fjerritslev cementvarefabrik
 • thisted forsikring
 • thisted motorcompagni
 • toemrermester joergen steffensen
 • vognmand henrik soerensen
 • Ceste XL